کد خبر 108797

پتروشیمی کرمانشاه با رشد ۱۰۲ درصدی نسبت به فروردین در این ماه درآمد ۲۸۳ میلیارد تومانی کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی کرمانشاه در اردیبهشت با درآمد 282.8 میلیارد تومانی 102 درصد بیشتر از فروردین و 202 درصد بیشتر از اردیبهشت 99 فروش داشته است. 

مجموع درآمد در دوماه ابتدایی برای پتروشیمی کرمانشاه 422.5 میلیارد تومان که 81 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. 

مجموع صادرات کرمانشاه در دوماه اول 22,699 تن محصول بوده که 48 درصد کمتر از دوماه اول 99 است؛ درآمد حاصل از صادرات نیز برابر 112.7 میلیارد تومان گزارش شده که 8 درصد کمتر است. 

 

ارسال نظر

تازه ها