کد خبر 108683

سرمایه‌گذاری صباتامین از واگذاری سهام شرکت زیر مجموعه خود در این ماه سود ۹ میلیارد تومانی محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سرمایه‌گذاری صباتامین با واگذاری 518.3 میلیارد تومان سهام بانک کارآفرین و اوراق مشارکت بورسی و خارج از بورس توانست سود 9 میلیارد تومانی در اردیبهشت محقق کند.

بیشترین سود از محل واگذاری وکار به دست آمده ؛ کل مبلغ واگذاری بانک کارآفرین 9.7 میلیارد تومان بوده و سود حاصل از آن 6.6 میلیارد تومان گزارش شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها