کد خبر 108633

سهام شرکت صنعت غذایی کورش با نماد «غکورش» چهارشنبه 5 خرداد 1400 در بازار بورس عرضه اولیه می‌شود و براساس اعلام قبلی با دامنه قیمتی 2850 تا 2995 تومان با حداکثر سهمیه هر کد 500 سهم عرضه این سهم روی خواهد داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعت غذایی کورش در شاخه‌های متفاوتی فعالیت دارد اما نگاهی به صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی تولید و فروش روغن خوراکی و بازرگانی نهاده‌های دامی فعالیت اصلی این شرکت به شمار می‌رود. 

سهامدار اصلی صنعت غذایی کورش به صورت غیر مستقیم هلدینگ گلرنگ است اما براساس آنچه در صورت‌های مالی انعکاس داده شده شرکت گسترش صنایع بستهبندی کورش مالکیت اصلی این شرکت را در اختیار دارد. 

تغییرات سرمایه 

آخرین افزایش سرمایه این شرکت در سال 98 از محل آورده نقدی انجام شده و درحال حاضر سرمایه غکورش 300 میلیارد تومان است. 

نگاهی به تغییرات تولید و فروش 

براساس صورت مالی منتهی به اسفند 99 مقدار تولید 292,888 تن و مقدار فروش 1,197,682 تن روغن خام، کنجاله و نهاده‌های دامی بوده است. 

فروش مقداری سال 99 در مقایسه با سال 98 افزایش 107 درصدی را نشان می‌دهد. 

از مجموع فروش مذکور درآمد 5278.7 میلیارد تومانی حاصل شده که 75 درصد بیشتر از سال مالی 98 بوده است. 

تمامی فروش داخلی بوده و فروش صادراتی برای این شرکت لحاظ نشده است. 

بهای تمام شده محصولات فروش رفته با افزایش 66 درصدی در سال 99 به 3949.3 میلیارد تومان رسیده که به نسبت درآمد رشد کمتری داشته و قابل قبول است. 

وضعیت سودسازی 

سود ناخالص در مجموع سال 99 برابر 1329.3 میلیارد تومان بوده و افزایش 112 درصدی داشته است. 

حاشیه سود ناخالص:

حاشیه سود ناخالص در 12 ماهه سال مالی مورد بررسی 25 درصد بوده که 4 درصد بیشتر از سال 98 است. 

سود عملیاتی با رشد 127 درصدی نسبت به سال 98 به 1222.9 میلیارد تومان رسیده است. 

حاشیه سود عملیاتی:

حاشیه سود عملیاتی با افزایش 6 درصدی نسبت به سال 98 به 23 درصد در سال 99 رسیده است. 

با توجه به افزایش سایر درآمدها، سود خالص با جهش 202 درصدی به 1163.6 میلیارد تومان رسیده است. 

 حاشیه سود خالص:

حاشیه سود خالص 22 درصد بوده و مقایسه آن با سال 98 افزایش 9 درصدی را نشان می‌دهد. 

جمع‌بندی 

مجموعا حاشیه سود شرکت در سال 99 روند رو به رشد داشته و با توجه به تمرکز شرکت بر روی محصولات مرتبط با روغن با در نظر گرفتن رقبای قدیمی فعال در بازار سرمایه هم‌چون غبشهر و غمارگ، مسیر پیش‌روی غکورش کمی پیچیده خواهد بود؛ هم‌چنین با توجه به زمان عرضه اولیه این شرکت در بازار سرمایه انتخاب مناسب بازارگردان برای سهم و حمایت از آن پس از عرضه اولیه از جمله عواملی است که می‌تواند اقبال را برای غکورش به همراه داشته باشد. 

 

ارسال نظر

تازه ها