کد خبر 108520

شرکت شیشه همدان اردیبهشت را با فروش خوب ۵۷ میلیارد تومانی به پایان رساند.

به گزارش پایگاه خبرى بااقتصاد، شرکت شیشه همدان با نماد معاملاتى کهمدا که سال مالی منتهی به پایان خرداد داشته است در اردیبهشت با افزایش ١٠٠ درصدى نسبت به ماه قبل بیش از ۵۷ میلیارد تومان درآمد داشته است.

کهمدا از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت مجموعا فروش ٣٨٤ میلیارد تومانى را به ثبت رسانده بود.

 مقدار فروش شرکت در این ماه نسبت به فروردین با رشد ٥٥ درصدى و رشد ١١ درصدى نسبت به میانگین ١٠ ماهه به ٦٩٠٠ تن رسیده است.

نرخ فروش در اردیبهشت با افزایش قابل توجه ۳۰ درصدی نسبت به فروردین به بیش از ۸ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها