کد خبر 108507

شرکت پتروشیمی خراسان با رشد ۴۱ درصدی نسبت به فروردین در این ماه درآمد ۲۷۳ میلیارد تومانی محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی خراسان در ۲ ماهه نخست سال مالی ۱۴۰۰  با رشد ۷۱ درصدی نسبت به ۲ ماهه سال گذشته ۵۰۳ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده است.

خراسان در اردیبهشت با رشد ۴۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۲۷۳ میلیارد تومان فروش است.

مقدار فروش اوره حمایتی حدود ۲۳۶۰۰ تن و مقدار فروش اوره صادراتی حدود ۱۱۷۰۰ تن در اردیبهشت ماه گزارش شده است که این اعداد برای اردیبهشت سال قبل به ترتیب برابر با ۲۱۲۰۰ و ۴۴۱۰۰ تن بوده است.

نرخ فروش اوره حمایتی نسبت به ماه گذشته رشد ۵ درصدی  و نرخ فروش اوره صادراتی رشد ۸ درصدی داشته است. 

 

ارسال نظر

تازه ها