کد خبر 108478

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان اردیبهشت را با فروش خوب ٤١٩ میلیارد تومانى خاتمه داد.

به گزارش پایگاه خبرى بااقتصاد، شرکت فولاد امیرکبیر کاشان با نماد معاملاتى فجر در دومین ماه سال مالى جدید با رشد ٦٨ درصدى نسبت به فروردین، ٤١٩ میلیارد تومان فروش را به ثبت رساند.

درآمد شرکت در مقایسه با ماه مشابه سال مالى گذشته نیز ١٧٠ درصد جهش را تجربه کرده است.

مجموع درآمد ٢ ماهه فجر ٦٧٠ میلیارد تومان بوده است که ٢٣٩ درصد بیشتر از ٢ ماهه سال ٩٩ بوده است.

ارسال نظر

تازه ها