کد خبر 108347

به گزارش پایگاه پتروشیمی بوعلی سینا ( بوعلی ) در سال مالی ۹۹ به سود خالص 1960 میلیارد تومان رسید ( 560 تومان به ازای هر سهم ) که نسبت به سال مالی قبل 179 درصد رشد کرده است. همچنین این شرکت امسال به فروش 13133 میلیارد تومانی رسید که نسبت به سال مالی قبل 63 درصد رشد را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۹۹ برابر با 23 درصد است که این عدد برای سال قبل 17 درصد بوده است. 

 این شرکت در زمستان به سود 204 تومانی به ازای هر سهم رسید که این عدد برای بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با 48، 169 و 140 تومان بوده است. 

 بوعلی در زمستان 5664 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به پاییز 47 درصد رشد کرده است. حاشیه سود(زیان) ناخالص شرکت در زمستان 32+ درصد بوده که این عدد برای سه فصل قبل ( بهار، تابستان و پاییز ) به ترتیب برابر با 16- ، 30+ و 18+  درصد بوده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها