کد خبر 108345

پالایش نفت شیراز با عملکردی درخشان و سودسازی بیش از ۱۲۰۰ تومانی برای هر سهم سال مالی ۹۹ را به پایان برد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پالایش نفت شیراز در سال مالی منتهی به اسفند 99 با افت 3 درصدی درآمد عملیاتی و افزایش 6 درصدی بهای تمام شده به ترتیب 12625.4 میلیارد تومان و 11668 میلیارد تومان درآمد و بهای تمام شده گزارش کرده است. 

سود ناخالص 957.3 میلیارد تومانی در سال 99 نسبت به سال 98 افزایش 44 درصدی داشته است. 

زیان عملیاتی سال 98 به سود عملیاتی 1448.4 میلیارد تومانی در سال 99 تبدیل شده است. 

سودخالص شراز با جهشی قابل توجه 1221 درصد بیشتر از سال 98 بوده و برابر 1330.3 میلیارد تومان گزارش شده است. 

بدین ترتیب سود خالص برای هر سهم شراز در سال مالی گذشته معادل 1294.7 تومان محقق شده است. 

حاشیه سود ناخالص شراز برابر 7.5 درصد (2.5 درصد بیشتر از سال 98) و حاشیه سود خالص برابر 10.5 درصد بوده درحالی که در سال 98 حاشیه سود خالص کمتر از 1 درصد بوده است. 

ارسال نظر

تازه ها