کد خبر 108261

سود خالص شرکت پتروشیمی مارون با رشد 116 درصدی در سال مالی گذشته به 11051.3 میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در انتهای سال مالی 99 پتروشیمی مارون با مجموع درآمد عملیاتی 21481.2 میلیارد تومان (80 درصد بیشتر از سال 98) و بهای تمام شده 11069.2 میلیارد تومان (60 درصد بیشتر از سال 98) به سود ناخالص 10411.9 میلیارد تومانی رسیده و افزایش 106 درصدی را ثبت کرده است. 

فروش صادراتی مارون در سال گذشته 546,320 تن انواع محصول بوده که از آن درآمد 7673.2 میلیارد تومانی حاصل شده و رشد 80 درصدی در مقایسه با درآمد صادراتی سال 98 داشته است. 

سود عملیاتی این دوره با رشد 103 درصدی به رقم 9330 میلیارد تومان رسیده و سود خالص با جهش 116 درصدی برابر 11051.3 میلیارد تومان گزارش شده است. 

سود خالص برای هر سهم مارون در پایان سال گذشته برابر 1381.4 تومان محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها