کد خبر 107635

با توجه به تمام شدن مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت داروسازی اکسیر، این شرکت از تمدید مهلت پذیره نویسی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت داروسازی اکسیر با نماد معاملاتی دلر اعلام داشت با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 450,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,125,000 میلیون ریال ، تعداد 653,089,062 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 21,910,938 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1400/02/22 لغایت تاریخ 1400/03/05 است. 

ارسال نظر

تازه ها