کد خبر 107412

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، روند کاهش و یا افزایش دستگاه‌های حفاری فعال در جهان کم و بیش تابعی از قیمت نفت و گاز در بازارهای بین‌المللی و پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده این بازار براساس آمارهای ارائه شده است. 

در وضعیت فعلی قیمت جهانی نفت، روند فعالیت شرکت‌های حفاری در مسیر نزولی قرار گرفته و همگام با افت قیمت نفت دچار افت شده است. 

همبستگی بالایی بین قیمت نفت خام و تعداد دستگاه‌های حفاری فعال وجود دارد. درسال‌های اخیر افت قیمت نفت تاثیر بسزایی در روند مسیر نزولی درآمد شرکت‌های حفاری گذاشت به طوری که به نظر می‌رسد حتی با افزایش قیمت نفت، نرخ قراردادهای حفاری ثابت بماند. 

ایران با در اختیار داشتن 136 دستگاه حفاری، تقریبا 4 درصد از سهم تعداد دستگاه‌های حفاری در دنیا را دارا است.

به صورت میانگین شرکت حفاری شمال به عنوان بزرگترین شرکت حفاری بین‌المللی خصوصی در ایران با در اختیار داشتن 9 دستگاه حفاری در خشکی و 3 دستگاه در دریا، حدود 9 درصد از بازار حفاری کشور را در اختیار دارد. 

 آخرین تغییرات سرمایه 

سرمایه حفاری شمال در سال گذشته از محل سودانباشته افزایش 73 درصدی حدودا برابر 379 میلیارد تومان داشت که هنوز به ثبت نرسیده است. 

ترکیب سهامداران 

شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو ایران با در اختیار داشتن 46 درصد از سهام بالاترین درصد سهامداری حفاری را در اختیار دارد .

 وضعیت درآمد و سودسازی 

درآمد عملیاتی:

درآمد حاصل از ارائه خدمات در بهار 119 میلیارد تومان، در تابستان 348.9 میلیارد تومان، پاییز 350.4 میلیارد تومان و زمستان 448.5 میلیارد تومان بوده است. 

بهای تمام شده:

 در بهار 153.8 میلیارد تومان، تابستان 158 میلیارد تومان، پاییز 186 میلیارد تومان و زمستان 322.8 میلیارد تومان

سودناخالص: 

 حفاری شمال فصل اول را با زیان 34.7 میلیارد تومانی به پایان برد. در تابستان بیشترین میزان سود را کسب کرد و به سود 190.8 میلیارد تومانی رسید، پاییز و زمستان با یک روند نزولی نسبت به تابستان پیش رفت و به ترتیب به سود 164.3 و 125.7 میلیارد تومانی رسید. 

سودعملیاتی: 

در بهار 164.3 میلیارد تومان، تابستان 1155.6 میلیارد تومان ، پاییز 695.4 میلیارد تومان و زمستان کمترین میزان سود عملیاتی برابر 18 میلیارد تومان بوده است. 

سود خالص: 

 در سود خالص شاهد تحقق سود خالص 128 میلیاردتومانی در بهار، 970 میلیارد تومانی در تابستان، 552.6 میلیارد تومانی در پاییز و 140.7 میلیارد تومانی در زمستان بوده‌ایم. 

سودخالص هر سهم:   

سود خالص به ازای هر سهم نیز همانند سایر سودها ، در تابستان بالاترین میزان بوده است. بهار سود خالص 24.6 تومان، تابستان 186.2 تومان، پاییز 106.1 تومان و زمستان 27 تومان بوده است.

حاشیه سود ناخالص:

 در بهار 1.5 درصد، تابستان 14.8 درصد، پاییز 17 درصد و زمستان 35.2 درصد 

حاشیه سود عملیاتی:

 بهار 77.9 درصد، تابستان 165 درصد، پاییز 215.6 درصد و زمستان 160.4 درصد 

 حاشیه سود خالص:

 بهار 48.8 درصد، تابستان 129.6 درصد، پاییز 170.5 درصد و زمستان 141.4 درصد

جمع‌بندی 

بالاترین درآمد و بهای تمام شده مربوط به زمستان بوده است. 

بالاترین سودها شامل سود ناخالص، عملیاتی و خالص در تابستان محقق شده است. 

بالاترین حاشیه سود ناخالص در فصل زمستان و بالاترین حاشه سود خالص در فصل پاییز بوده است. 

نسبت جاری که نشان دهنده توان شرکت در بازپرداخت بدهی‌هاست در انتهای سال 99 برابر 2.01 بوده که نسبت به سال‌های اخیر بالاترین بوده است. 

ارسال نظر

تازه ها