کد خبر 107071

بورس کالا سالب مالی 99 را با کسب سود خالص 273.6 میلیارد تومانی به پایان رساند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بورس کالا با درآمد عملیاتی 261.2 میلیارد تومان و بهای تمام شده 37.9 میلیارد تومان که به ترتیب افزایش 89 و 27 درصدی نسبت به سال 98 داشتند، سال 99 را به پایان برده است. 

سود ناخالص حاصل از فعالیت سال 99 برابر 223.2 میلیارد تومان بود و افزایش 106 درصدی نسبت به مدت مشابه داشت. 

سود عملیاتی 190.5 میلیارد تومان و سود خالص 273.6 میلیارد تومان گزارش شده و به ترتیب افزایش 184 و 149 درصدی در مقایسه با سال 98 داشته‌اند. 

بدین ترتیب با سرمایه 250 میلیارد تومانی در پایان سال 99 به ازای هر سهم سود خالص 109.5 تومانی محقق شد. 

 

ارسال نظر

تازه ها