کد خبر 106595

بیسکویت گرجی در اولین ماه سال مالی جدید با رشد 95 درصدی نسبت به سال گذشته 12 میلیارد تومان درآمد محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بیسکویت گرجی در فروردین با درآمد 12.3 میلیارد تومان افزایش 95 درصدی نسبت به فروردین پارسال داشت.

گرجی در فروردین 996 میلیون تومان درآمد صادراتی داشت و 11.3 میلیارد تومان از طریق فروش داخلی درآمد به دست آورد. 

 

ارسال نظر

تازه ها