کد خبر 106312

پتروشیمی پردیس در ۶ ماهه منتهی به اسفندماه با رشد ۱۸۴ درصدی به سود خالص ۵۶۳۱ میلیارد تومانی دست یافت.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی پردیس که سال مالی منتهی به شهریور دارد با مجموع درآمد عملیاتی ۸۸۶۶.۸ میلیارد و بهای تمام شده ۳۰۰۵.۲ میلیارد تومان در دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به ترتیب افزایش ۱۷۵ و ۷۹ درصدی را نسبت به دوره مشابه  قبل ثبت کرده است.

 باتوجه به آنکه میزان رشد درآمد از بهای تمام شده بیشتر بوده سود ناخالص ۵۸۶۱.۵ میلیارد تومانی شناسایی شده که ۲۷۹ درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.

سود خالص در دوره شش ماهه برابر ۵۶۳۱ میلیارد تومان بوده و به ازای هر سهم معتدل ۹۳۸ تومان سود شناسایی شده است؛ میزان سود خالص ۱۸۴ درصد در مقایسه با دوره مشابه قبل بیشتر بوده است.

 

ارسال نظر

تازه ها