کد خبر 106282

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در 12 ماهه سال مالی 99 با رشد 25 درصدی به سود خالص 41.7 میلیارد تومانی رسیده استو

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، زگلدشت با درآمد عملیاتی 190.8 میلیارد تومان و بهای تمام شده 144.6 میلیارد تومان که به ترتیب افزایش 61 و 79 درصدی نسبت به سال مالی 98 داشته به سود ناخالص 46 میلیارد تومانی رسیده و افزایش 24 درصدی را ثبت کرده است. 

سود عملیاتی افزایش 23 درصدی داشته و به 35.9 میلیارد تومان رسیده سود خالص نیز با رشد 25 درصدی برابر 41.7 میلیارد تومان گزارش شده است. 

بدین ترتیب با سرمایه 20 میلیارد تومانی، زگلدشت به ازای هر سهم سود خالص 208.7 تومانی محقق کرده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها