کد خبر 106243

سود خالص شرکت صنعتی بهپاک با رشد چشمگیر 662 درصدی به 80.7 میلیارد تومان رسید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنعتی بهپاک سال مالی منتهی به آذرماه دارد؛ در دوره سه ماهه منتهی به اسفند 99 با کاهش 6 درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش 19 درصدی بهای تمام شده به ترتیب به درآمد 144.3 میلیارد تومان و بهای تمام شده 108.2 میلیارد تومان رسیده است. 

سود ناخالص شرکت 36 میلیارد تومان بوده که 77 درصد از مدت مشابه سال 98 بیشتر است. 

افزایش قابل توجه سایر درآمدها سبب شده تا سود عملیاتی رشد 86 درصدی داشته باشد و به رقم 34.6 میلیارد تومان برسد. 

از طرفی جهش قابل توجهی در سایر درآمدهای غیرعملیاتی رخ داده و این موضوع سبب شده تا سود خالص رشد چشمگیر 662 درصدی را رقم بزند و به 80.7 میلیارد تومان برسد. 

بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم بهپاک در دوره سه ماهه برابر 161.4 میلیارد تومان محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها