کد خبر 106242

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در 9 ماهه منتهی به اسفند 99 با رشد 117 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برای هر سهم 1028 ریال سود محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، حپارسا که سال مالی منتهی به پایان شهریور دارد در عملکرد 6 ماهه منتهی به پایان اسفند با درآمد عملیاتی 147.7 میلیارد تومان و بهای تمام شده 110 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 84 و 67 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است. 

116.3 میلیارد تومان از مجموع درآمد محقق شده حپارسا طی دوره شش ماهه مربوط به حمل و نقل محصولات شرکت پالایش و پخش بوده است. 

سود ناخالص حپارسا در دوره 6 ماهه با رشد 165 درصدی 37.7 میلیارد تومان بوده و سود عملیاتی افزایش 190 درصدی و رسیدن به رقم 34.2 میلیارد تومان را ثبت کرده است. 

سود خالص رشد 117 درصدی داشته و به رقم 25.6 میلیارد تومان رسیده است. 

بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم 102.8 تومان محقق شده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها