کد خبر 106172

شرکت سیمان خاش در سال مالی 99 با رشد 83 درصدی نسبت به سال مالی 98 نزدیک به 89 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان خاش با نماد معاملاتی سخاش در 12 ماهه سال مالی 99 با رشد 73 درصدی نسبت به سال قبل، درآمد عملیاتی 270 میلیارد تومانی با بهای تمام شده 161 میلیارد تومانی داشته است. 

سخاش به سود ناخالص 109.3 میلیارد تومانی که 80 درصد بیشتر از سال 98 بوده، دست یافته است. 

ز مجموع درآمد 270.3 میلیارد تومانی، 45.8 میلیارد تومان از آن مربوط به فروش صادراتی بوده که 90 درصد نسبت به سال مالی 98 افزایش داشته است. 

سود عملیاتی سخاش با افزایش 77 درصدی در مقایسه با سال مالی 98 برابر 86.4 میلیارد تومان گزارش شده و سود خالص با رشد 83 درصدی معادل 88.7 میلیارد تومان ثبت شده است. 

بدین ترتیب در پایان سال مالی 99 سود خالص برای هر سهم 710 تومان محقق شده که 83 درصد نسبت به سال 98 بیشتر است. 

پیشنهاد هیئت مدیره سخاش برای تقسیم سود در سال مالی منتهی به اسفند 99 ، 10 درصد از مجموع سود خالص است که برای تصویب نهایی این مقدار نیاز به برگزاری مجمع است. 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها