کد خبر 106171

شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس در 3 ماهه اول سال مالی خود که منتهی به اسفند است، حدود 12 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، زپارس که سال مالی منتهی به پایان آذرماه دارد صورت مالی سه ماهه منتهی به پایان اسفند را با مجموع درآمد عملیاتی 24.9 میلیارد تومان و بهای تمام شده 10.2 میلیارد تومان منتشر کرده که به ترتیب افزایش 134 و 15 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است. 

با توجه به رشد قابل توجه درآمدهای عمیاتی و افزایش بسیار پایین بهای تمام شده، سود ناخالص جهش 743 درصدی را تجربه کرده و 14.6 میلیارد تومان گزارش شده است. 

زپارس در سه ماهه منتهی به اسفند 98 زیان عملیاتی 1.7 میلیارد تومانی داشته اما با توجه به افزایش درآمدها در دوره مورد بررسی شاهد سود عملیاتی 7.8 میلیارد تومانی هستیم. 

سود خالص صعود 431 درصدی داشته و در سه ماهه اول به 11.9 میلیارد تومان رسیده است. 

بدین ترتیب سود خالص به ازای هر سهم افزایش قابل توجه بیش از 5 هزار درصدی را تجربه کرده و به 368.4 تومان رسیده است. 

 

ارسال نظر

تازه ها