کد خبر 106170

گروه صنایع سیمان کرمان در 3 ماهه اول منتهی به اسفندماه با رشد 65 درصدی درآمد 44.4 میلیارد تومانی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گروه صنایع سیمان کرمان با سال مالی منتهی به پایان آذرماه در دوره سه ماهه اول خود با مجموع درآمد عملیاتی 72.8 میلیارد تومان و بهای تمام شده 49.8 میلیارد تومان به ترتیب افزایش 34 و 42 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است. 

سود ناخالص سکرما در دوره سه ماهه اول 22.9 میلیارد تومان گزارش شده که 20 درصد از مدت مشابه بیشتر است. 

سود عملیاتی افزایش 41 درصدی داشته و به رقم 20.4 میلیارد تومان رسیده است. 

سود خالص سه ماهه اول با رشد 65 درصدی برابر 44.4 میلیارد تومان و سود خالص برای هر سهم 44.8 تومان برآورد شده است. 


 

ارسال نظر

تازه ها