کد خبر 105920

شرکت پتروشیمی آبادان نتیجه دادگاه مطالبه 50 درصد سهم خوانده ناشی از اجرای توافق نامه های فیمابین در خصوص هزینه های مربوط به بازنشستگان پیش از موعد نزد صندوق بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت پتروشیمی آبادان با نماد معاملاتی شپترو طی افشای اطلاعات بااهمیت گروه ب در سایت کدال اعلام نمود  مطابق توافقنامه های منعقده فیمابین شرکت های پتروشیمی آبادان و ملی صنایع پتروشیمی در سنوات قبل مقرر گردید کارمندان (استخدام وزارت نفت) شرکت پتروشیمی آبادان که از تاریخ یکم دیماه سال ١٣٧٧ در پتروشیمی آبادان پیش از موعد بازنشسته گردیده / می گردند پنجاه درصد هزینه های مستمری آنان تا سن بازنشستگی ( کارمندان ذکور ۶٠ سال و اناث ۵۵ سالگی ) به عهده پتروشیمی آبادان و ۵٠ درصد دیگر آن توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت گردد. شرکت ملی صنایع صنایع پتروشیمی از آذر سال ١٣٨۶ از پرداخت سهم مذکور خودداری نموده و این امر موجب بروز مغایرت حساب فیمابین دو شرکت و همچنین صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با پتروشیمی آبادان گردیده است. پس از پیگیریهای فراوان ، النهایه پرونده شکایت شرکت علیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شعبه ٨٠ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران رسیدگی و رای دادگاه به نفع شرکت پتروشیمی آبادان صادر گردید.

 

 

ارسال نظر

تازه ها