کد خبر 105873

شرکت بیمه تجارت نو درباره فروش شش واحد آپارتمان ادرای واقع در میرداماد نبش حصاری توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت بیمه تجارت نو با نماد معاملاتی بنو طی افشای اطلاعات گروه الف اعلام نمود شرکت از فروش این ملک مبلغ ۶٠٨.٣٣۵ میلیون ریال در حساب های خود سود شناسایی می نماید. طبق ماده ٢ مبایعه نامه مبلغ ٢۴٩.٢٧٢ میلیون ریال از ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد در تاریخ ١٣٩٩.١٢.٢٧ دریافت گردید. همچنین مقرر شد تا مبلغ ۴٠٠.٠٠٠ میلیون ریال در تاریخ ١۴٠٠.٠٢.٠۵ و الباقی به مبلغ ١۵٠.٧٢٨ میلیون ریال در تاریخ ١۴٠٠.٠٣.٠١ همزمان با انتقال سند دریافت گردد.

ارسال نظر

تازه ها