کد خبر 105790

کگهر با رشد 86 درصدی در سال مالی منتهی به آذر 99 به ازای هر سهم سود خالص 351.8 تومانی محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، کگهر صورت مالی حسابرسی شده تلفیقی برای سال مالی منتهی به آذرماه 99 را با مجموع درآمد عملیاتی 10389 میلیارد (96 درصد بیشتر از سال قبل) و شناسایی سود ناخالص 4914.2 میلیارد تومان (72 درصد بیشتر از سال قبل) ارائه داد. 

 سود خالص کگهر در صورت مالی تلفیقی 4327.4 میلیارد تومان گزارش شده که به ازای هر سهم سود خالص 351.8 تومانی (86 درصد بیشتر از سال قبل) شناسایی شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود در  سال مالی 99 تقسیم 10 درصد سود خالص است. 

 

ارسال نظر

تازه ها