کد خبر 105706

شرکت ملی کشت وصنعت و دامپروری پارس در دوره 12 ماهه منتهی به پایان آذرماه 99 به ازای هر سهم 2873 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ملی کشت وصنعت و دامپروری پارس در دوره 12 ماهه منتهی به پایان آذرماه 99 به ازای هر سهم 2873 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد افزایش داشته است.

«زپارس» با سرمایه ثبت شده 32 میلیارد و 534 میلیون تومان طی عملکرد 12 ماهه منتهی به پایان آرماه 99  مبلغ  93 میلیارد و 469 میلیون تومان سود محقق کرده است.

 

ارسال نظر

تازه ها