کد خبر 105590

شرکت تامین سرمایه تمدن پذیرش سندیکای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه خودرو خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تامین سرمایه تمدن با نماد معاملاتی تمدن از پذیرش سندیکای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه خودرو (صخود ۴٠١) با سررسید چهار ساله از تاریخ انتشار که مشارکت تامین سرمایه تمدن،مبلغ ۵.٠٠٠.٠٠٠ میلیون ریال می باشد، خبر داد. درآمد تعهد پذیره نویسی معادل ۵.٠٠٠ میلیون ریال در ابتدای دوره و درآمد کارمزد بازارگردانی معادل ۴۵۵.٠٠٠ میلیون ریال، طی ۴ سال آتی شناسایی خواهد شد . 

 

ارسال نظر

تازه ها