کد خبر 105250

شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 99 مبلغ 6906 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت آلومینیوم ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان اسفند 99 معادل 583 میلیارد و 873 میلیون تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 53 درصد افزایش داشته است.

«فایرا» با سرمایه ثبت شده بیش از 519 میلیارد و 783 میلیون تومان طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 99  مبلغ 6906 میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 80 رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها