کد خبر 105212

مجتمع فولاد خراسان در دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399، مبلغ 912 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 53 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجتمع فولاد خراسان در دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399، مبلغ 912 میلیارد تومان درآمد داشته است که 72 درصد آن مربوط به فروش داخلی و 27 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 53 درصد افزایش داشته است.

شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 196.19% افزایش درآمد داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در این دوره 7240 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 4436 میلیارد تومان بوده که 63 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها