کد خبر 105211

گروه صنایع کاغذ پارس در دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399، مبلغ 84 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 9.5 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گروه صنایع کاغذ پارس در دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399، مبلغ 84 میلیارد تومان درآمد داشته است که 90 درصد آن مربوط به فروش داخلی و 9.5 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 9.5 درصد افزایش داشته است.

شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 189 درصد افزایش درآمد داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در این دوره 313 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 126 میلیارد تومان بوده که 148 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها