کد خبر 105210

جمع فروش محصولات شرکت ایران ترانسفو در اسفند 99 حدود 2000 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 872 میلیارد تومان بوده که 129 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ایران ترانسفو در دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399، مبلغ 500 میلیارد تومان درآمد داشته است که 66 درصد آن مربوط به فروش داخلی و 34 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 55 درصد افزایش  داشته است.

شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 634 درصد افزایش درآمد داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در این دوره 2000 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 872 میلیارد تومان بوده که 129 درصد افزایش یافته است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها