کد خبر 105187

بانک صادرات ایران در سال 99 مبلغ 25,956 میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ 23,067 میلیارد تومان به عنوان سود سپرده پرداخت نموده و به این ترتیب از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه 1399 تراز مثبت 2890 میلیارد تومان 12 درصد را ثبت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک صادرات ایران در دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399، مبلغ 2,948 میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ 2,626 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت نموده است. به این ترتیب بانک در این دوره تراز مثبت 322 میلیارد تومان 12 درصدی را ثبت کرده است.

تراز بانک در این دوره نسبت به ماه قبل 38 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 603 درصد رشد داشته است.

بانک صادرات نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 394 درصد افزایش تراز داشته است.

بانک صادرات ایران در سال 99 مبلغ 25,956 میلیارد تومان از محل سود تسهیلات خود درآمد داشته و مبلغ 23,067 میلیارد تومان به عنوان سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه 1399 تراز مثبت 2890 میلیارد تومان 12 درصد را ثبت کرده است.

تراز بانک نسبت به مدت مشابه سال قبل 232 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها