کد خبر 105184

جمع فروش محصولات شرکت فولاد خوزستان در سال 99 بیش از 30 هزار میلیارد و 640 میلیون تومان بوده و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 15 هزار میلیارد و 840 میلیون تومان بوده که 93 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فولاد خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399، مبلغ 3,780 میلیارد تومان درآمد داشته است که 49 درصد آن مربوط به فروش داخلی و 50 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد شرکت در ماه اسفند نسبت به ماه قبل 43 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 52 درصد رشد داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 114 درصد افزایش درآمد داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در این دوره یکساله بیش از 30 هزار میلیارد و 640 میلیون تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 15 هزار میلیارد و 840 میلیون تومان بوده که 93 درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره بیش از  17 هزار میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 8 هزار میلیارد تومان بوده که 115 درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره یکساله نیز بیش از  13 هزار و 300 میلیارد تومان صادرات داشته است و این در حالیست که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با 7 هزار و 800 میلیارد تومان بوده که 70 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها