کد خبر 105137

سرمایه گذاری بوعلی که سال مالی منتهی به بهمن ماه دارد در دومین ماه از سال مالی جدید خود سود 69 میلیارد تومانی شناسایی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سرمایه گذاری بوعلی در اسفندماه با واگذاری 86.1 میلیارد تومان از سهام خود به سود 69.2 میلیارد تومانی رسیده است.

واگذاری و فروش «وصندوق» بیشترین سود برای وبوعلی در دوره اسفند را داشته است. وصندوق به قیمت هر سهم 292.2 تومان تمام شده و به قیمت هر سهم 1404.1 تومان به فروش رسیده است.

پس از وصندوق، «پارس» که بهای تمام شده هر سهم آن 3222.6 تومان بوده و به قیمت هر سهم 14557.5 تومان فروخته شده سود 11 میلیارد تومانی برای وبوعلی به ارمغان آورده و دومین سهم سودساز در پرتفوی وبوعلی بوده است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها