کد خبر 105133

مقدار فروش پتروشیمی تندگویان در سال 99 نسبت به سال 98 افزایش 42 درصدی را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فروش پتروشیمی تندگویان در اسفند ماه با 7 درصد کاهش نسبت به بهمن همراه بوده و به رقمی بالغ بر 1241 میلیارد تومان رسیده است.

مقدار تولید و فروش شرکت به ترتیب در اسفند برابر با 109 و 50 هزار تن بوده که مقدار تولید 2 درصد افزایش اما مقدار فروش 21 درصد نسبت به بهمن کاهش داشته است.

 نرخ فروش داخلی گرید الیاف در اسفند ماه برابر با 23.7 هزار تومان در هر کیلوگرم بوده که نسبت به بهمن 25 درصد افزایش داشته همچنین نرخ فروش گرید الیاف با 12 درصد افزایش در اسفند با رقم 25 هزار تومان به فروش رفته است. نرخ فروش صادارتی گرید الیاف نیز در اسفند 7 درصد افزایش داشته و به 17.6 هزار تومان رسیده است.

 مجموع فروش شرکت در سال مالی 1399 بالغ بر 10012 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال مالی 1398 در حدود 42 درصد افزایش داشته است.

555

ارسال نظر

تازه ها