کد خبر 105105

کربن ایران در اسفندماه موفق شد تا رکورد فروش ماهانه خود را بشکند و به درآمد 99 میلیارد تومانی برسد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شکربن در اسفند ماه به فروش 99 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته رشد 37 درصدی را نشان می دهد و رکورد فروش ماهانه شرکت به شمار می‌رود. 

مقدار فروش دوده صنعتی برابر با 3790 تن بوده  که نسبت به ماه گذشته 12 درصد رشد داشته است.نرخ فروش این محصول برابر با 21 هزار تومان به ازای هر کیلو بوده که نسبت به ماه گذشته 7 درصد رشد را نشان می‌دهد. 

 فروش شکربن در سال مالی منتهی به اسفند برابر با 596 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 100 درصدی داشته است. 

2021-03-27 03_54_25-Window

ارسال نظر

تازه ها