کد خبر 105103

فروش زگلدشت در مجموع سال گذشته در مقایسه با سال 98 افزایش 13 درصدی را رقم زد.

 فروش شرکت در اسفند ماه برابر با 21.3 میلیارد تومان بوده و نسبت به بهمن ماه 2.5 درصد افت داشته است.

مقدار فروش شیر در اسفند ماه برابر با 4193 تن بوده که تقریبا مشابه ماه گذشته بوده است. نرخ فروش شیر در اسفند ماه برابر با 4700 تومان به ازای هر کیلو برآورد شده که تقریبا مشابه ماه گذشته است.

فروش  زگلدشت در سال مالی منتهی به اسفند برابر با 187میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 13 درصد رشد داشته است.

ب

ارسال نظر

تازه ها