کد خبر 104756

بانک دی از دریافت مجوز سازمان بورس جهت افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٢٠٠٩ درصدی بانک دی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر نمود.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ١٣۵٠٠ میلیارد تومان به مبلغ ١۵٠٠٠ میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ٢ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان و بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید. 

 

 

ارسال نظر

تازه ها