کد خبر 104744

شرکت پتروشیمی نوری از ابلاغ مصوبه هیات مدیره بابت انتشار اوراق اختیار فروش تبعی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبرى بااقتصاد، شرکت  پتروشیمی نوری از  ابلاغ مصوبه هیات مدیره شرکت در خصوص انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط تعداد ١٨.٠٠٠.٠٠٠ سهم و اعمال ضریب قیمت ١.٢٢ برای یک سال بعد خبر داد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها