کد خبر 104398

شرکت صنایع لاستیکی سهند از شناسایی درآمد غیر عملیاتی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع لاستیکی سهند با نماد معاملاتی پسهند اعلام نمود پیرو تصمیمات مجمع شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) – در حال تصفیه برای دوره ٩ ماه و ٩ روز منتهی به ٩ مهر ماه ١٣٩٩ مقرر گردید از سود انباشته (سود قابل تقسیم) به مبلغ ١٢٧,٣۴٧ میلیون ریال ، مبلغ ١٢٧,٢۵٠ میلیون ریال به صورت خالص (به ازای هر سهم ١,٠١٨ ریال خالص) به عنوان سود سهام با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت ، تقسیم و در وجه سهامداران پرداخت گردد. لذا با توجه به اینکه شرکت صنایع لاستیکی سهند تعداد ١٢۴,۶۴٢,۶۶۴ سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع لاستیکی سهند (سهامی خاص) - در حال تصفیه را در اختیار دارد ، مبلغ ١٢۶,٨٨۶ میلیون ریال در دفاتر خود درآمد غیر عملیاتی - سود سهام شناسایی نموده است. 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها