کد خبر 104010

مجوز افزایش سرمایه 232 درصدی شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٢٣٢ درصدی شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران با نماد معاملاتی خاهن از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ٩١٠.٣ میلیارد تومان به مبلغ ١ ١۴۴.٩ میلیارد تومان ز محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (۴,۵٩١,٩١٣,٠٠٠,٠٠٠ ریال)، سود انباشته (٧٢٣,٧٠۵,٠٨٨,٠٠٠ ریال)   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ٢ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید. 

 

ارسال نظر

تازه ها