کد خبر 103782

شرکت صنایع بهداشتی ساینا از تایید سازمان بورس با افزایش سرمایه 500 درصدی شرکت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجوز افزایش سرمایه 500 درصدی شرکت صنایع بهداشتی ساینا از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته صادر شد.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 600,000,000,000  ریال به مبلغ 850,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

 

ارسال نظر

تازه ها