کد خبر 103739

درآمد سیمان تهران در بهمن ماه نسبت به ماه قبل 24 درصد افزایش یافت و این در حالی است که نسبت به بهمن ماه سال قبل با افت بیش از 1 درصدی درآمد مواجه شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، سیمان تهران در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1399، مبلغ 39.5 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 24.14 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 25.09 درصد کاهش داشته است. ستران نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1.28 درصد کاهش درآمد داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در این دوره 577.6 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 414.9 میلیارد تومان بوده که 39  درصد افزایش یافته است.

«ستران» در این دوره 580.7 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 423.9 میلیارد تومان بوده که 37 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها