کد خبر 103738

تولیدی و صنعتی درخشان تهران در بهمن ماه نسبت به ماه قبل رشد 23 درصدی درآمد ار ثبت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تولیدی و صنعتی درخشان تهران در دوره یک ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1399، مبلغ 8.1 میلیارد تومان درآمد داشته است که 57 درصد آن مربوط به فروش داخلی و 42 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 23.3 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 42.5 درصد رشد داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 3 درصد افزایش درآمد داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در این دوره 65.8 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 43.6 میلیارد تومان بوده که 51 درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره 32.8 میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 21.1 میلیارد تومان بوده که 55 درصد افزایش یافته است.

«پدرخش»  در این دوره 33 میلیارد تومان صادرات داشته است در حالی که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با 22.5 میلیارد تومان بوده که 47 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها