کد خبر 102146

غگل در 4 ماه گذشته از سال مال جاری به درآمد 246 میلیارد تومانی رسیده که 38 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت گلوکوزان در دی‌ماه  69.8 میلیارد تومان فروش داشته که حدود 2 درصد نسبت به ماه گذشته کاهش اما 19 درصد نسبت به میانگین 3 ماه گذشته رشد داشته است. سال مالی شرکت منتهی به 31 شهریور ماه بوده و این گزارش چهارمین ماه از سال مالی جاری است.

غگل در دی ماه 3308 تن گلوکز فروخته که نسبت به ماه گذشته 6 درصد و نسبت به میانگین 3 ماه گذشته 31درصد افزایش داشته است. نرخ فروش گلوککز در دی ماه حدود6 میلیون و 900 هزار تومان  بوده که نسبت به ماه گذشته 1 درصد کاهش اما تقریبا برابر با نرخ میانگین 3 ماه گذشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها