کد خبر 102139

صندوق های دولتی دارایکم و پالاییش به ترتیب با بیش از 1200 میلیارد و 1000 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات بازار را از آن خود کردند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در معاملات بازار امروز اگرچه شاخص کل ابتدا با افزایش 3 هزار واحدی کار خود را آغاز کرد اما در نهایت با افزایش فشار عرضه‌ها 20 هزار واحد از ارزش خود را از دست داد.

در میان نمادهای امروز بازار صندوق‌های دارا یکم و پالایش بیشترین ارزش معاملات بازار امروز را کسب کردند. در نماد دارا یکم امروز بیش از 81 میلیون واحد جاجا شد و ارزش معاملات امروز این نماد بیش از 1200 میلیارد تومان بود. در نماد پالایش نیز بیش از 125 میلیون سهم جابجا شد و ارزش معاملات نیز بیش از 1000 میلیارد تومان ثبت شد.

بررسی جریان ورود و خروج نقدینگی در نماد دارا یکم نشان می‌دهد که امروز میانگین خرید هر حقیقی (39820 کد) 29 میلیون تومان و میانگین فروش نیز (33478 کد) 34 میلیون تومان بوده است. برآیند نقدینگی حقیقی‌ها نشان از ورود نزدیک به 31 میلیارد تومان به این نماد دارد.

در صندوق پالایش نیز امروز میانگین خرید هر حقیقی (47103 کد) 22 میلیون تومان و میانگین فروش (57317) 18 میلیون تومان بوده و برآیند نقدینگی نیز نشان می‌دهد که حقیقی‌ها حدود 10 میلیارد تومان از این نماد خارج کردند.

بعد از دو صندوق دارا یکم و پالایش نمادهای شپنا با 767 میلیارد تومان و شتران با بیش از 445 میلیارد تومان بیشترین ازش معاملات بازار امروز را کسب کردند.

انتهای خبر

 

ارسال نظر

تازه ها