کد خبر 101125

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان از تاریخ 17 دی ماه لغایت 1 بهمن را مهلت پذیره نویسی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با نماد معاملاتی لوتوس با توجه به افزایش سرماه 300 میلیارد تومانی صورت گرفته خود، به شرح زیر اعلام پذیره نویسی کرد:

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-038 مورخ 1399/04/07و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1398/06/24 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/19 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 9,000,000 میلیون ریال  ، تعداد 2,984,806,260 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 15,193,740 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/10/17 لغایت تاریخ 1399/11/01  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.

2021-01-05 09_36_43-Start

 

Capture

 

ارسال نظر

تازه ها