کد خبر 101095

بانک دی از انعقاد قراردادی به مبلغ 1550 میلیارد تومان خبر داد که میتواند منجر به اضافه شدن سالی 300 میلیارد تومان به درآمدهای عملیاتی شرکت شود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک دی با افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف در سایت کدال از انعقاد قراردادی مهم به شرح زیر خبر داد:

 مطالبات سنواتی از شرکت های فرعی بانک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (در حال حاضر ١٨ درصد) به تسهیلات تبدیل شده است. امید است از این محل سالانه حدود ٣.٠٠٠ میلیارد ریال به درآمد عملیاتی بانک افزون گردد.مبلغ قراداد  ١۵,۵٠٠,٠٠٠ میلیون ریال می باشد. مبلغ قرارداد  ١۵,۵٠٠,٠٠٠ میلیون ریال می باشد.

ارسال نظر

تازه ها