کد خبر 101065

4.7 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ایران از توقیف سازمان امور مالیاتی خارج و به بانک تجارت مسترد گردید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بانک تجارت با نماد معاملاتی وتجارت با افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف در سایت کدال از تحصیل 4.7 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران که در توقیف سازمان امور مالیاتی بود خبر داد. 

با احتساب درصد مالکیت قبلی بانک در این شرکت که 32 درصد بود، اکنون وتجارت مالک 37.44 درصد از سهام شرکت ونیکی است. 

جزئیات این قرارداد به شرح زیر است:

پیرو نامه شماره 18/99/1116552 مورخ 1399/08/28 و با عنایت به حکم قضایی شماره 1399168014430457 مورخ 1399/10/10، سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی) از توقیف سازمان امور مالیاتی خارج شده و به بانک تجارت مسترد گردیده است (تصویر پیوست)، که آثار آن به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد: سهام مذکور به ارزش 14,737 میلیارد ریال بر اساس قیمت پایانی تابلوی اصلی بورس در تاریخ 1399/10/10 (زمان انتقال مالکیت به نام بانک تجارت، با قیمت 18,460 ریال به ازای هر سهم) ، در سرفصل سرمایه گذاریهای بانک ثبت گردید. که بر این مبنا مجموعاً مبلغ 14,119 میلیارد ریال درآمد (پس از کسر هزینه های مترتبه) در دفاتر بانک شناسایی می گردد. ضمناً همانگونه که در بند 2 نامه صدرالذکر، قید گردید ارزش سهام مسترد شده به بانک، می باید بر اساس قیمت منصفانه با اعمال صرف مدیریتی حداقل دو کرسی هیات مدیره در دفاتر بانک ثبت گردد که به محض دریافت گزارش ارزشگذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری، اسناد تعدیلی در این خصوص صادر و اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.

 

Capture

 

ارسال نظر

تازه ها