کد خبر 100732

شرکت ایران ترانسفو طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند مبلغ 9,228,844 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت ایران ترانسفو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آذرماه معادل 1,413,911 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 58 درصد افزایش داشته است.

«بترانس» با سرمایه ثبت شده 375 میلیارد تومان طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند مبلغ 9,228,844 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61 درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها