کد خبر 100428

موتوژن در انتهای سال مالی منتهی به پایان شهریور با افزایش ۴۵ درصدی به ازای هر سهم سود ۴۱۹ تومانی محقق کرد.

 به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت موتوژن در دوره 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 به ازای هر سهم  4,194 ریال  سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل 45% افزایش داشته است

 «بموتو» با سرمایه ثبت شده 680,400 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 مبلغ 2,853,688 میلیون ریال سود محقق کرده است.

در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

ارسال نظر

تازه ها