کد خبر 100420

شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آذرماه 1399 معادل 397,618 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 90 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان آذرماه 1399 معادل 397,618 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 90 درصد افزایش داشته است.

«کرازی» با سرمایه ثبت شده 1,200,000 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه سال مالی منتهی به پایان اسفند 1399 مبلغ 3,361,173 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 105 درصد رشد داشته است.

 

 

ارسال نظر

تازه ها